Wat is mantelzorg ?

Wat is mantelzorg ?

Wat is Mantelzorg? De term “Mantelzorg” valt heden ten dage voortdurend. Maar wat is het nu precies en kan iedereen zich zo maar mantelzorger noemen? Mantelzorg is zorg en ondersteuning, die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan anderen in hun familie,...
Jaarverslag CAR Mobiliteit

Jaarverslag CAR Mobiliteit

JAARVERSLAG VAN DE BELEIDSADVIESGROEP MOBILITEIT De Beleidsgroep Mobiliteit van de COSBO zet zich in voor: 1e het vaststellen van knelpunten voor wat betreft de mobiliteit van (vooral) senioren. 2e het adviseren van betrokken instanties om deze knelpunten op te lossen...
Belastingaangifte 2018

Belastingaangifte 2018

Vindt u het soms ook zo moeilijk om uw belasting papieren in te vullen? Vanaf 1 maart 2019 kunt u weer uw inkomstenbelasting laten invullen door de HUBA’s van de COSBO. Ook met aanvraag van huur en zorgtoeslag kunnen zij u helpen. Wilt u gebruik maken van een...
Jaarverslag HUBA’s

Jaarverslag HUBA’s

– DE HUBA’S (6 personen) hebben in 2018 met 612 klantcontacten, senioren geholpen met de aangiftes inkomstenbelasting, zorg en huurtoeslagen. Deze Hulp Bij Belasting invullers helpen mensen vanaf 65 jaar Zij bezoeken de mensen thuis.

Jaarverslag CAR Welzijn

Jaarverslag 2018 CAR Welzijn Doelstelling is: het bevorderen van de belangen van senioren in Almelo op het gebied van welzijn. Speciale aandacht wordt gegeven aan de problematiek van de eenzaamheid onder senioren. Activiteiten: 1. Deelname aan de Coalitie Kom Erbij,...

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur


Privacybeleid COSBO