Over COSBO

Ouder worden en toch actief.

De stichting COSBO is een samenwerking van de 3 ouderenbonden te Almelo.

De Unie KBO, de PCOB en de OVA .

Wij zijn er voor elke 50-plusser die wil genieten en nog volop aan het leven wil meedoen.

Wie zijn wij?

De COSBO bestaat uit vrijwilligers. 

Naast een algemeen bestuur, hebben we verschillende subcommissies.

Personen uit de besturen van de ouderenbonden en een afgevaardigde uit de verschillende adviescommissies vormen het dagelijks bestuur. Dit onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. 

De subcommissies zijn:

  • de beleidsadviesgroepen Wonen, Mobiliteit, Zorg en Welzijn,
  • de redactie van het Senioren Journaal, 
  • de regiegroep Zomerschool voor Senioren,
  • de vrijwillige Ouderenbezoekers,
  • de HUBA’s  (Hulp Bij belasting Aangifte).

Wat doen wij?

Wij komen op voor de belangen van  alle ouderen te Almelo.

Wij doen dit door overleg met de gemeente en andere organisaties. 

Door de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen als communicatie en informatie, financieel, mobiliteit, zorg en preventie, wonen.

Contact te hebben met de woningcorporaties over bijvoorbeeld hoe betaalbaar en toegankelijk en levensloopbestendig de huizen voor u zijn.

We hebben  de werkgroep ‘’Kom Erbij”  opgericht. In deze werkgroep participeren 12 organisaties en we buigen ons over de vraag: hoe bevorderen we het omzien naar elkaar.

We organiseren themamiddagen over onderwerpen die in het nieuws zijn.

We houden jaarlijks een infomarkt voor senioren.

We geven 10x per jaar het Senioren Journaal uit met nieuws en activiteiten. 

Tevens participeert De stichting COSBO Almelo in de koepelorganisatie “ALMELO Sociaal”. Een samenwerking van Almelose vrijwilligersorganisaties voor
cliëntondersteuning en belangenbehartiging.

Als “Sociaal Loket” kunt u kosteloos terecht voor cliëntondersteuning – advies en hulp.

Het bestuur van de St COSBO bestaat  uit de volgende leden:

Lily Altena voorzitter onafhankelijk   

Miny Vogelgsang secretaris KBO

Hans Buijs penningmeester OVA

Henk Stapper lid/vicevoorzitter afgevaardigde adviesgroep Welzijn

Fons Lucas lid voorzitter KBO

Rembrandt de Vries lid voorzitter OVA

Ria Westendorp lid voorzitter PCOB

Nico Schipper lid secretaris PCOB

Martin Bergevoet lid afgev. adviesgroep Mobiliteit              

Riet Hulsman lid afgevaardigde adviesgroep Wonen

Vacant lid afgevaardigde adviesgroep Zorg

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur


Privacybeleid COSBO