Over COSBO

Ouder worden en toch actief.

De stichting COSBO is een samenwerking van de 3 ouderenbonden te Almelo.

De Unie KBO, de PCOB en de OVA .

Wij zijn er voor elke 50-plusser die wil genieten en nog volop aan het leven wil meedoen.

 

Wat doen wij?

Wij komen op voor de belangen van  alle ouderen te Almelo.

Wij doen dit door overleg met de gemeente en andere organisaties.

Door de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen als communicatie en informatie, financieel, mobiliteit, zorg en welzijn, preventie en wonen.
Contact te hebben met de woningcorporaties over bijvoorbeeld hoe betaalbaar en toegankelijk en levensloopbestendig de huizen voor u zijn.

Wij bevorderen het omzien naar elkaar. Dat doen we door mee te doen in de werkgroep KomErbij daarin zitten meer dan 10 organisaties.
Het idee hiervan komt van ons.

We organiseren themamiddagen over onderwerpen die in het nieuws zijn.

We houden jaarlijks een infomarkt voor senioren.

We geven 10x per jaar het Senioren Journaal uit met nieuws en activiteiten.

Tevens participeert De stichting COSBO Almelo in de koepelorganisatie “ALMELO Sociaal”. Een samenwerking van Almelose vrijwilligersorganisaties voor
cliëntondersteuning en belangenbehartiging.

Als “Sociaal Loket” kunt u hier kosteloos terecht voor cliëntondersteuning – advies en hulp.

Wie zijn wij?

De COSBO bestaat uit vrijwilligers.

Naast een algemeen bestuur, hebben we verschillende subcommissies.

Personen uit de besturen van de ouderenbonden en een afgevaardigde uit de verschillende adviescommissies vormen het algemeen bestuur. Dit onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

De subcommissies zijn:

 • de beleidsadviesgroepen Wonen, Mobiliteit, Zorg en Welzijn,
 • de redactie van het Senioren Journaal,
 • de werkgroep Zomerschool voor Senioren,
 • de VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs),
 • de HUBA’s  (Hulp Bij Belasting Aangifte),

 

Het bestuur van de COSBO bestaat uit de volgende leden,

 • Lily Altena voorzitter onafhankelijk
 • Miny Vogelgsang secretaris
 • Hans Buijs penningmeester
 • Henk Stapper lid/vicevoorzitter afgevaardigde adviesgroep Welzijn
 • Fons Lucas lid
  Rembrandt de Vries lid
 • Ria Westendorp lid
 • Nico Schipper lid
 • Martin Bergevoet lid afgevaardigde adviesgroep Mobiliteit
 • Bert Haakmeester lid afgevaardigde adviesgroep Wonen
 • Vacant lid afgevaardigde adviesgroep Zorg

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur


Privacybeleid COSBO