Over COSBO

Ouder worden en toch actief blijven

De stichting COSBO is een samenwerking van de 3 ouderenbonden in Almelo: de KBO, de PCOB en de OVA. De afkorting COSBO betekent: Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen. Wij zijn er voor elke 50-plusser die wil genieten en nog volop aan het leven wil meedoen.

Wat doen wij?

Wij komen op voor de belangen van alle ouderen in Almelo, op allerlei manieren:

 • Wij overleggen met de gemeente en andere organisaties. Aan de gemeente geven we gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als wonen en zorg, welzijn en verbondenheid, mobiliteit, digitalisering. Met de woningcorporaties overleggen we bijvoorbeeld hoe betaalbaar en toegankelijk en levensloopbestendige huizen voor u zijn.
 • Wij bevorderen het omzien naar elkaar. Dat doen we onder meer door mee te doen in de werkgroep KomErbij daarin zitten meer dan 10 organisaties. Het idee hiervan komt van ons.
 • We organiseren themamiddagen over onderwerpen die in het nieuws zijn.
 • We houden jaarlijks een infomarkt voor senioren.
 • We houden geregeld enquêtes onder senioren via het seniorenpanel.
 • We geven 10x per jaar het Senioren Journaal uit met nieuws en activiteiten.
 • Wij organiseren jaarlijks tijdens de zomervakantie een 2-wekelijkse Zomerschool voor senioren, in 2019 gewaardeerd met een officiële nominatie voor de Almelose stadsprijs.
 • Tevens participeert de stichting COSBO Almelo in de koepelorganisatie “ALMELO Sociaal”. Een samenwerking van Almelose vrijwilligersorganisaties voor cliëntondersteuning en belangenbehartiging. Als “Sociaal Loket” kunt u hier kosteloos terecht voor persoonlijke hulp, ondersteuning en advies.

Wie zijn wij?

De COSBO bestaat uit vrijwilligers. Personen uit de besturen van de ouderenbonden en een afgevaardigde uit de verschillende werkgroepen vormen het algemeen bestuur. Dit onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

De werkgroepen zijn:

 • het Platform dat speerpunten als Wonen, Mobiliteit, Zorg en Welzijn verder uitwerkt;
 • de redactie van het SeniorenJournaal;
 • de werkgroep Zomerschool voor Senioren;
 • de werkgroep Seniorenpanel
 • de HUBA’s (Hulp bij Belasting Aangifte).

 

Het bestuur van de COSBO bestaat uit de volgende leden

 • Henk Snoeijer (OVA) –  interim voorzitter
 • Miny Vogelgsang – secretaris
 • Jan Nijmeijer – penningmeester
 • Roel Dragt – coördinator SeniorenJournaal
 • Fons Lucas (KBO Almelo) – lid
 • Ben Ter Haar (PCOB Almelo) – lid
 • Bert Haakmeester – lid afgevaardigde platform Wonen
 • Peter v/d/Molen  – notulist

Stichting COSBO
Boddenstraat 3
7607 BL Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur