Seniorenpanel 

De werkgroep seniorenpanel houdt enkele keren per jaar een enquete onder deelnemende senioren. Deelnemers krijgen op hun mailadres een link toegestuurd, waarmee zij op internet (anoniem) een aantal vragen kunnen beantwoorden. Vragen over internetgebruik, woonomgeving, veiligheid in en om het huis, gezondheid, mantelzorg en dergelijke.

De resultaten worden verwerkt door de werkgroep en (zo mogelijk met een advies) voorgelegd aan het bestuur van de COSBO dat daarmee beleid en acties kan uitwerken. De uitkomsten en de voortgang worden gepubliceerd in het SeniorenJournaal.

Mei 2024 enquête over wonen en zorg
Vragenlijst
Uitkomsten

Oktober 2023: enquête over vakantie.
Vragenlijst
Uitkomsten

Juni 2023: enquête over digitale bankzaken
Vragenlijst
Uitkomsten

 

Stichting COSBO
Boddenstraat 3
7607 BL Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur