Hulp bij belastingaangifte

De HUBA’s van de COSBO
Vanaf 1 maart kunnen we weer de belastingaangifte invullen en versturen. De laatste tijd doen velen dit al digitaal, maar er zijn nog genoeg mensen die dit op die manier moeilijk vinden of niet over een
computer beschikken.
De COSBO heeft al jaren een aantal mensen in dienst die op vrijwillige basis hier hulp bij bieden. Dit zijn onze HUBA’s (Hulp Bij BelastingAangifte). Tegen een kleine vergoeding van € 15- komen ze bij u thuis.
Deze HUBA-vrijwilligers worden jaarlijks bijgeschoold, zij ontvangen hiervoor een bewijs.
Mocht u gebruik willen maken van de hulp van een HUBA, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de COSBO, mw. Miny Vogelgsang, tel. 06 42 75 54 98 (tijdens kantooruren). Zij zal u dan aanmelden bij een van onze HUBA’s. Wel blijft u zelf altijd verantwoordelijk voor uw belastingaangifte.

Stichting COSBO
Boddenstraat 3
7607 BL Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur