Toeslagen

Welke toeslagen kent ons belastingstelsel!

Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebonden Budget, Kinderopvangtoeslag, Alleenstaande oudertoeslag.

Hoe worden de toeslagen berekend?
Alle toeslagen worden berekend naar het inkomen. Ook mag het vermogen niet te hoog zijn. Op de site van Belastingdienst (www.toeslagen.nl) kunt u een proefberekening maken om te kijken of u in aanmerking komt voor deze lastenverlichting. Woont er iemand met een handicap bij u in huis dan zijn er ook speciale regelingen voor.

Alle toeslagen zijn voorschotten. Men gaat uit van het jaarinkomen dat u opgeeft. Mochten er veranderingen zijn dan moet u dat direct doorgeven anders bestaat de kans dat u het volgende jaar veel geld terug moet betalen als blijkt dat uw inkomen hoger is geweest dan aangegeven was. Andersom kan ook, als uw inkomen daalt kunt u dat ook aangeven en krijgt u misschien meer toeslag per maand. Daarnaast kan het zijn dat er een volwassen
(verdienend) kind weer in huis komt wonen. Dan kan het zijn dat uw toeslag daalt of stopt.

Wanner komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Huurtoeslag (de vroegere huursubsidie) is een bijdrage in de huurkosten van uw woning.
Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen moet je 23 jaar of ouder zijn.
De huurgrens ligt dit jaar op 737,14 euro per maand.
Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar mag de huurgrens niet hoger zijn dan 432,51 euro per maand. Behalve als u een inwonend kind in huis hebt krijgt u wel de hogere toeslag.

Wanneer komt u in aanmerking voor zorgtoeslag?
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekerd zijn (iedere Nederlander v.a. 18 jaar moet zich verplicht tegen ziektekosten verzekeren).
Ook hiervoor wordt er naar uw inkomen gekeken en is het ook een voorschot, dus geldt hetzelfde als voor de andere toeslagen. Als blijkt dat u te veel inkomen heeft gehad moet u het teveel uitbetaalde bedrag terug betalen.

Wanneer komt u in aanmerking voor het kindgebonden budget?
Omdat de Kinderbijslag de laatste 20 jaar heel veel minder is geworden is het Kindgebonden Budget in het leven geroepen. Ook hier wordt weer naar uw inkomen gekeken en het aantal kinderen dat u heeft.
U hoeft het niet aan te vragen, dit komt automatisch. Mocht u dit niet krijgen omdat u te veel inkomen had en dit inkomen daalt, dan kunt u dit alsnog aanvragen bij de Belastingdienst.

Wanner komt u in aanmerking voor alleenstaande oudertoeslag?
Als u alleenstaande ouder bent, krijgt u maandelijks meer kindgebonden budget dan wanneer u samen met uw (ex) partner de zorg voor de kinderen heeft.
Er zijn nog steeds mensen die geen gebruik maken van de toeslagen omdat ze het niet weten te vinden. Kijk op Belastingdienst Toeslagen en kijk of u er voor in aanmerking komt. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis).

Wanner komt u in aanmerking voor een AIO-aanvulling?
Is uw AOW lager dan het minimum en heeft u geen pensioen ernaast, dan kunt u een aanvulling opvragen bij de SVB (Sociale Verzekerings Bank). Bijvoorbeeld als u in het buitenland gewoond of gewerkt heeft. Dit krijgt u niet automatisch. Meer informatie is te vinden op www.svb.nl

Stichting COSBO
Boddenstraat 3
7607 BL Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur