Meldpunt Eenzaamheid

Almelo opent een nieuw meldpunt tegen eenzaamheid.
Wie zich zorgen maakt over iemand in Almelo die eenzaam is, kan voortaan hulp inschakelen. Bij het nieuwe Meldpunt Eenzaamheid zit iemand klaar die kan adviseren en eventueel actie ondernemen.
Wethouder van Mierlo is blij met het nieuwe meldpunt. “Ëenzaamheid bestrijden we alleen door het samen te doen.” Wie langdurig een gevoel van eenzaamheid heeft, kan serieuze gezondheidsproblemen oplopen. Mensen die zich eenzaam voelen kunnen zelf contact opnemen met het meldpunt, maar het is tegelijk een laagdrempelig loket waar iedereen zijn of haar zorg over eenzame inwoners kan achterlaten.
De coalitie KomErbij is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die samen met de gemeente en inwoners strijden tegen eenzaamheid.De coalitie coördineert activiteiten en brengt ze onder de aandacht. partners zijn onder meer de gemeente, St.COSBO, De Klup, Mantelzorg Almelo, Avedan, Humanitas, Maatje, Dementie Twente, TriviumMeulenbeltzorg, en Thuisteam Twente.
Het meldpunt is bereikbaar via 085-0004520 U kunt ook een formulier invullen. op de website
Klik hier

Stichting COSBO
Boddenstraat 3
7607 BL Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur