Agenda

september 2021
Geen evenementen gevonden!

Uitslag enquête

door | 7 juni 2021 | Actueel

Vanuit de COSBO is een seniorenpanel gevormd waaraan 60 leden
uit de 3 bonden deelnemen, door mee te doen met het invullen van
een enquête. Hier hebben de eerste keer 48 leden aan deelgenomen.
Zie hier de beknopte versie van de uitslag van de eerste enquête.
Indien u een uitgebreide uitslag wenst kunt u een mail sturen naar
panel@cosboalmelo.eu

Internet enz.
– Iedereen gebruik e-mail en whatsapp
– Beeldcommunicatie scoort 51%
– Terwijl weinig een e-book lezen 20%

Huishoudelijke zaken en woonomgeving
– Door alle panelleden wordt de woonomgeving als veilig beoordeeld
– Winkelcentrum dicht in de buurt
– Vooral wordt het winkelcentrum met de fiets bezocht 47% en met de auto en lopend elk 25%
– Huishoudelijke hulp 36 % betaalde kracht 60% geen huishoudelijke hulp
– Tuinonderhoud 21% schakelt iemand in voor het tuinonderhoud, terwijl 80% een tuin heeft
– Klusjesman 65 % kan geen beroep doen op een klusjesman

Activiteiten buitenshuis
– Kerkbezoek niet 35% (dat is gezien de samenstelling van het panel de verwachte uitkomst
– Bibliotheek 60% is lid
– Wijkcentrum 70% bezoekt het wijkcentrum nooit en Slechts 4% bezoekt het wijkcentrum regelmatig

Comfort/veiligheid in en om het huis
– Slechts 16% heeft aanpassingen in zijn woning aangebracht in het kader van Langer Thuis Wonen en slechts 12 %
denkt er over na
– De veiligheid in en om rond de woning is voor 82% van de panelleden geen item, d.w.z. het speelt niet
– Slechts 20% heeft alarmering aangebracht
– Bijna 80% kent de financiële regeling betreffende de aanpassing van de woning niet
– 41 % is bekend met de mogelijkheid van sensoren

Gezondheid
– Ongeveer 70% gebruikt medicijnen, het merendeel 80% is geen lid van een patiëntenvereniging
– Bijna 30% heeft problemen met de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
– Beeldbellen in het kader van e-health is bij ongeveer 50% bekend. Dit komt overeen met het aantal gebruikers van
beeldcommunicatie

St. COSBO
Brugstraat 9
7607 XJ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl


Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur