Agenda

Geen evenementen gevonden!

Uitslag enquête

door | 5 januari 2022 | Actueel

Het is alweer enige tijd geleden dat u de laatste enquête heeft ingevuld. Helaas is door verschillende oorzaken de uitkomst van de enquête nog niet gepubliceerd. Bijgaand de uitkomst. Enkele opvallende zaken.

De Binnenstad
De binnenstad wordt regelmatig bezocht, maar de waardering valt iets tegen die is net voldoende, een zesje. De fiets is het populaire vervoermiddel naar de binnenstad, dit in tegenstelling tot de bus waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Helaas is niet gevraagd naar de oorzaak daarvan. Uit een ander onderzoek (Schelfhorst) blijkt dat de bushaltes te ver van de binnenstad liggen.
Het bezoek aan de binnenstad is niet echt een sociaal gebeuren, men gaat vaak alleen winkelen en dan zijn de trekkers de HEMA en drogisterijen/cosmetica zaken. Slechts een klein percentage bezoekt de horeca.
In veel rapporten worden de binnensteden vooral gezien als gebieden waar wordt gewinkeld en uitgegaan (horeca, bioscoop, theater). Dit kan wat betreft de senioren nog niet worden gezegd van de Almelose binnenstad.

Cultuur, uitgaan
Bijna alle panelleden lezen Tubantia en de huis-aan-huisbladen. Er wordt vooral naar Radio 1 geluisterd. Hieruit zou de voorzichtige conclusie kunnen worden getrokken dat senioren het nieuws intensief volgen.
De bekendheid met social media was hoog met uitschieters naar boven van de podcast en het luisterboek.
Het is opvallend hoe weinig er gebruik wordt gemaakt van de culturele voorzieningen, zoals de bioscoop en het Theaterhotel, zij scoorden op de rubrieken ‘zelden of nooit een bezoek brengen’ respectievelijk 62 % en 54%. De cijfers voor de bibliotheek en Hof 88 zijn vel positiever respectievelijk worden deze regelmatig bezocht door 62% en 54%.
Het opvallendste cijfer is de onbekendheid met het stadsmuseum met een score van 73%. Dat kan door de naamswijziging komen.

Senioren Journaal
Het blijkt dat iedereen zeer tevreden is over het Senioren Journaal zowel wat betreft de inhoud als de vormgeving.

De panel-werkgroep
Miny Vogelgsang
Roel Dragt
Jan Nijmeijer
Rembrandt de Vries

St. COSBO
Brugstraat 9
7607 XJ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl


Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur