Agenda

Geen evenementen gevonden!

Persbericht Tijd vervroegd!! 9.15 uur

door | 25 januari 2022 | Actueel

Op vrijdag 4 februari om 09.15 uur overhandigt de voorzitter van de COSBO, Rembrandt de Vries, aan de wethouders Van Rees en Van Mierlo een vernieuwende visie op een gemeenschappelijke woon- en leefvorm voor vitale senioren. Het initiatief voor het maken van dit concept komt voort uit onze ambitie een woonvorm te ontwikkelen in onze binnenstad aan de Havenkade voor 50+.

Het concept ‘Alleszins’ is tot stand gekomen uit een unieke samenwerking tussen de COSBO en Dura Vermeer. Beide partijen hebben elkaar gevonden in hun zoektocht naar een passend woonconcept als antwoord op de dubbele vergrijzing: een eigentijdse woonvorm tussen zo lang mogelijk thuis wonen en het verpleeghuis in.

Er staat in beschreven wat modern nabuurschap inhoudt: een woon- en leefomgeving die spontaan, ongedwongen, verantwoordelijk en actief gedrag bevordert. Die zorg draagt voor synergie tussen bewoner en omgeving en aansluit op de aanwezige stadsvoorzieningen. Groen staat centraal als verbindend element. Er worden voorbeelden gegeven van plattegronden van appartementen van 55, 79 en 90 mtr2.Vervolgens staat er een zestal concept woongebouwen in.
Wij nodigen u uit bij deze overhandiging aanwezig te zijn.
Mocht u komen, dan verzoeken wij u i.v.m. de Covid-19 maatregelen, uw aanwezigheid, aan ons door te geven, zodat de gemeente een ruimte kan reserveren waar voldoende afstand van elkaar mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer De Vries.
mobiel 06- 22 79 79 07

St. COSBO
Brugstraat 9
7607 XJ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl


Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur