Jaarverslag COSBO 2019

door | 6 maart 2020 | 0 Reacties

Jaarverslag COSBO Almelo 2019

De COSBO staat voor Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen
Ze is een samenwerking van de 3 ouderenbonden KBO, PCOB, en OVA.
Het bestuur bestaat uit 6 bestuursleden uit de 3 bonden en 3 afgevaardigden uit de 4 beleidsadviesgroepen, de hoofdredacteur van het Senioren Journaal en een onafhankelijke voorzitter.
Er zijn onder de COSBO meerdere subgroepen actief, zoals de Zomerschool voor Senioren,
de HUBA´s (Hulp Bij Belasting Aangifte), de werkgroep Informatiemarkt, de redactie Senioren Journaal en de beleidsgroepen Wonen, Mobiliteit, Zorg en Welzijn. Eind 2019 zijn de CAR beleidsgroepen Zorg en Welzijn samengevoegd. In totaal zijn er ca. 40 vrijwilligers actief.
Maandelijks komt eerst het DB en vervolgens het AB bij elkaar. Met uitzondering van de maand augustus. Het DB en het AB heeft met december erbij dan 20 keer vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden zitting in genoemde subgroepen die ook frequent bij elkaar komen.
Twee keer per jaar vergadert het bestuur samen met alle leden van de CAR beleidsgroepen Wonen, Mobiliteit, Zorg en Welzijn.

Waar heeft de COSBO in 2019 zich voor ingezet.
 Er zijn zoveel mogelijk VOG verklaringen omtrent gedrag doorgevoerd voor de vrijwilligers.
 De AVG wet voor haar vrijwilligers is doorgevoerd.
 Heeft deelgenomen aan de infomarkt in het gemeentehuis voor nieuwe bewoners in Almelo
 Heeft deelgenomen aan de slingerbeurs, en dit heeft de volgende afspraken opgeleverd:
a.voor de Zomerschool: zendtijd bij Radio Almelo;
b. door de RABO: het aankondigen van de Zomerschool in hun Nieuwsbrief;
c. EHBO koffers voor de Zomerschool;
d. deelname van de brandweer aan de Seniorenmarkt;
e. voor het project koken met senioren, het gebruik van de keuken en kantine van CKV Achilles.
 Aanwezig bij bijeenkomsten over toegang tot het sociale domein.
 Aanwezig bij het overleg tussen Almelo Sociaal en het KCC (klantcontactcenter) van de gemeente.
 Gesprekken gevoerd met de cliëntondersteuners over doorverwijzen van huisbezoeken aan senioren als luisterend oor. Hiervoor is vanuit de COSBO een contactpersoon aangesteld.
 Het bestuur en de vrijwilligers hebben aan teambuilding gedaan
 Daarnaast heeft het bestuur deelgenomen aan een themaochtend inclusief teambuilding bij Almelo Sociaal.
 Een nieuwe website en folder is gerealiseerd.
 Tijdens de motiemarkt van de gemeente 2 moties ingediend. eerste om te komen tot een ouderenpact Almelo, tweede over de kostendelersnorm bij mantelzorgers.
 Er is op 18 februari overleg met de Raadfracties gevoerd betreffende de bezuinigingen.
 Er is tijdens meerdere raadsvergaderingen ingesproken betreffende Eenzaamheid, en over een plaatselijk Ouderenpact, en de blijvers- en zilverlening.
 Er zijn gesprekken geweest met een projectontwikkelaar over locaties voor Wonen met Zorg.
 Er is overleg geweest over samenwerking met Avedan via Mirjam van Balen.
 Er wordt deelgenomen in de PROO, Provinciaal Overleg Ouderen Overijssel.
 Aanwezig bij de startconferentie van de coalitie Kom Erbij
 Het maandelijkse voorzittersoverleg bezocht van de vier aangesloten koepels bij Almelo Sociaal en aanwezig geweest bij het overleg om de 6 weken met het BOV.

De jaarverslagen van de CAR beleidsgroepen staan apart vermeldt

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur