Jaarverslag COSBO 2018

door | 22 maart 2019 | Actueel, Bestuur, Uncategorized | 0 Reacties

Agenda

augustus 2019
Geen evenementen gevonden!

Jaarverslag COSBO Almelo 2018

De COSBO staat voor Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen
Ze is een samenwerking van de 3 ouderenbonden KBO, PCOB, en OVA.
Ze bestaat uit 6 bestuursleden uit de 3 bonden en 4 afgevaardigden uit de 4 beleidsadviesgroepen en een onafhankelijke voorzitter.
Er zijn onder de COSBO meerdere subgroepen, waar onder de Zomerschool voor Senioren,
de HUBA´s (Hulp Bij Belasting Aangifte), de werkgroep Informatiemarkt, de redactie Senioren Journaal en de beleidsgroepen Wonen, Mobiliteit, en Zorg en Welzijn Er zijn ca. 35 vrijwilligers werkzaam.
Maandelijks komt het DB en het AB bij elkaar. Met uitzondering van de maand augustus
Het DB en het AB heeft met december erbij dan 20 keer vergaderd. Daarnaast hebben de
bestuursleden zitting in meerdere subgroepen die ook maandelijks vergaderen.

COSBO
- Het bestuur heeft bijeenkomsten voor senioren georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezing. We hebben een brief naar de politiek gestuurd over
onze zorgen over het verdwijnen van de vouchers bij thuiszorg voor senioren.
- Er zijn VOG verklaringen omtrent gedrag aangevraagd voor alle vrijwilligers.
- De AVG wet onder haar vrijwilligers doorgevoerd.
- Deelname infomarkt in het gemeentehuis voor nieuwe bewoners in Almelo
- De COSBO beleidsgroep Wonen heeft samen met zorgbelang Overijssel in september een themabijeenkomst georganiseerd met als thema “langer thuis
wonen, maar hoe?”. Deze is bezocht door c.a. 70 mensen.
- In samenwerking met Almelo Sociaal een Meterkast formulier ontwikkeld en gedrukt, in een oplage van 2000 stuks waarop relevante
persoonsgegevens compact genoteerd kunnen worden, en deze aangeboden aan de wethouder, en verspreid onder senioren in Almelo.
- Er is periodiek contact met de huurderscommissies van de 2 Almelose woningcorporaties.
- Overleg over de gesloten Prestatieovereenkomst 2018-2022 van de woningcorporaties met de gemeente, waarin veel aandacht gevraagd is voor het
creëren van levensloop bestendige woningen voor de oudere huurders.
- Deelgenomen aan strategisch overleg van de corporaties in het Polman Stadion.
- Deelgenomen aan overleg met de werkgroep KomErbij.
- Het maandelijkse voorzittersoverleg van de vier aangesloten koepels bij Almelo Sociaal bezocht en het overleg om de 6 weken met het BOV
- Rechtstreeks contact met wethouders over Sociale Domein en Wonen
- In voorbereiding op de inclusie-agenda i.s.m. met de Belangengroep gehandicapten Almelo een dialoog gehouden onder ouderen met en zonder
beperking, over de toegankelijk van de Gemeente Almelo voor deze doelgroep.
- Bijeenkomsten over toegang tot het sociale domein Aanwezig bij het overleg tussen Almelo Sociaal en het KCC (klantcontactcenter) van de
gemeente hét centrale punt in de organisatie met twee belangrijke taken: dienstverlening en informatievoorziening.
- Gesprekken met de cliënt ondersteuners over doorverwijzen van huisbezoeken aan senioren als luisterend oor
- De CAR beleidsgroep Welzijn is kartrekker van het overleg binnen Almelo Sociaal om te komen tot een steunpunt eenzaamheid waar zowel inwoners
als doorverwijzers zich kunnen melden. Deze meldingen worden vervolgens beoordeeld door de coördinator van Almelo Sociaal om te bepalen door
welke vrijwilliger de aangemelde persoon het beste geholpen kan worden.
- Bezoek aan de landelijke conferentie over eenzaamheid in Enschede in september en verslag van de conferentie opgenomen in het Senioren
Journaal.
- Deelname aan de Coalitie Kom Erbij, en deelgenomen aan de activiteiten ter gelegenheid van de week tegen de eenzaamheid in september 2018. Na
de evaluatie is het besluit genomen om de coalitie te laten voortbestaan met als doel permanente aandacht te geven aan de problematiek van de
eenzaamheid onder alle inwoners van Almelo. De coalitie is gesplitst in twee groepen, een die zich bezig houdt met het organiseren van
activiteiten, en een die beleid ontwikkelt. De CAR heeft zitting genomen in de werkgroep beleid.
De CAR Beleidsgroep mobiliteit heeft aandacht besteed aan de volgende zaken:
- De mogelijke problemen in de Grotestraat, waar door het openstellen voor fietsers de verkeerssituatie voor voetgangers nadelig wordt beïnvloed.
- De situatie op het Eskerplein, waar fietsers vaak gebruik maken van het trottoir, en daardoor de voetgangers hinderen.
- Het feit dat de fietssnelweg F35 niet wordt onderbroken door oversteekplaatsen (zebra`s), waardoor met name voor senioren die de fietssnelweg
willen oversteken, en waar op de naastgelegen rijweg wel een zebrapad is, gevaar ontstaat voor botsingen met fietsers. Ook voor mensen met een
beperking (slechtzienden) is deze situatie niet ongevaarlijk.
- De Beleidsgroep heeft bereikt dat er op het Eskerplein duidelijk is aangegeven dat het trottoir voor de voetgangers is, en bekijkt nu of dat
afdoende is.
- Deelgenomen aan onderzoek binnen Almelo Sociaal over het project Automaatje
- De Zomerschool voor Senioren bestaat uit 6 leden, en heeft activiteiten georganiseerd, waarbij alle Senioren in en rond Almelo 2 weken in de
bouwvakvakantie allerlei activiteiten aangeboden krijgen als familie en vrienden met vakantie zijn. In 2018 hebben hier c.a. 450 senioren aan
deelgenomen.
- DE HUBA’S (6 personen) hebben met 612 klantcontacten senioren geholpen met de aangiftes, inkomstenbelasting, zorg en huurtoeslagen. Deze Hulp
Bij Belasting invullers helpen mensen vanaf 65 jaar Zij bezoeken de mensen thuis.
- De redactie van het Senioren Journaal bestaat uit 4 leden uit de 3 bonden en heeft
10 x per jaar het Senioren Journaal uitgebracht in een oplage van 1100 stuks.
De aangekondigde vernieuwing is in 2018 gerealiseerd met de omslag in kleur.
- Een informatiemarkt voor Senioren gehouden op de Koornmarkt waarin
24 non-profit organisaties aan deel hebben genomen om alle bezoekers te informeren en om hen de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met
deze organisaties en instanties.
- Het bestuur en de vrijwilligers hebben aan teambuilding gedaan
- Daarnaast heeft het bestuur deelgenomen aan een themaochtend inclusief teambuilding bij Almelo Sociaal.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur


Privacybeleid COSBO