Jaarverslag CAR Wonen

door | 6 maart 2020 | 2 reacties

Jaarverslag 2019 van de beleidsadviesgroep Wonen van de CAR

Doelstelling van “Wonen” is en blijft:

1. Behartigen van de belangen van de senioren op het gebied van huisvesting, in het bijzonder daar waar het gaat over de fysieke aspecten, die nodig zijn om zo lang mogelijk in de huidige woning te blijven wonen
2. Actieve voorlichting te geven aan senioren over mogelijkheden om zo lang mogelijk in de eigen huis te blijven wonen
3. Advisering aan gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.
4. Onderzoek doen naar en kennis vergaren over de voorgaande punten.

Samenstelling.

In de beleidsadviesgroep zitten een zestal senioren, die deskundigheid hebben op het gebied van wonen, affiniteit met senioren en de motivatie deze aandachtsvelden zo goed mogelijk te verbinden.
Ad Smits is de voorzitter, Henk Kloosterhof is secretaris en Bert Haakmeester vertegenwoordigt de beleidsadviesgroep in het bestuur van de COSBO.
Omdat er op woensdagochtend geen vergaderruimte bij Almelo Sociaal beschikbaar was, werd vergaderd bij Riet Hulsman. Hannie Snel en Harry Altena werden in 2019 lid van de beleidsadviesgroep Wonen.

Ontwikkelingen.

Het is gelukkig merkbaar dat “Lang zult u wonen” landelijk steeds duidelijker op de politieke agenda komt. Met name het rapport van “Programma Langer Thuis, samen aan de slag, een aanpak 2018-2021” van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hier een voorbeeld van. Maar er zijn meerdere publicaties verschenen.
In 2019 is tweemaal overlegd met de betrokken wethouders van de gemeente Almelo; hoewel er veel begrip is gevonden bij de gemeente voor de problematiek van de senioren, heeft dit helaas niet geleid tot een concreet beleid.
Er is dus nog veel werk aan de winkel.
De regie voor een aanpak voor Wonen en Zorg ligt intern nu duidelijk bij het bestuur van de COSBO, waarbij de betrokken beleidsadviesgroepen ondersteunend werken.

Activiteiten 2019
De beleidsgroep Wonen, die maandelijks bijeenkomt, maakt zich nog steeds grote zorgen over de huisvesting van, met name, senioren in Almelo. Zorg is er met name over de vraag of er op termijn (2030) voldoende en kwalitatief goede woningen zijn voor mensen met enige vorm van lichamelijke beperking of achteruitgang.
Het gaat hier dus om senioren, die hun leven lang in de eigen woning blijven wonen.

Daarnaast dient er een beleid te komen voor senioren, die om welke reden dan ook, niet meer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, maar die ook geen zorgindicatie hebben of krijgen voor een verpleegtehuis.

Elke bijeenkomst is er aandacht voor de vraag hoe we onze doelstellingen onder de aandacht kunnen brengen

Doel is en blijft dat er ook in 2030 en 2040 voldoende woningen zijn voor senioren, die levensloopbestendig zijn, dus comfortabel, veilig , goed bereikbaar en in de buurt

Het is voorts een uitdrukkelijke wens om woonadviseurs aan te stellen. Er is een grote behoefte aan informatie en voorlichting aan senioren, die zich willen bezinnen op hun woonsituatie en op de vraag of en hoe de woning kan worden aangepast ingeval van beperkingen of dat verhuizing een betere optie is.

Er is contact met de directies en de huurderscommissies van de 2 Almelose woningcorporaties en er is, zoals gezegd, een tweetal keer gesproken met de gemeente Almelo.

Een bijeenkomst, georganiseerd door de huurderscommissie van Beter Wonen bij Heracles m.b.t. schuldhulp is, werd in het voorjaar bezocht door enkele leden van de beleidsadviesgroep.

Er is deel genomen aan de discussie over de Omgevingsvisie van de gemeente

Er is een notitie opgesteld om de achterban van de COSBO, zowel leden als niet-leden van de bonden, meer te betrekken bij de beleidsontwikkeling. Deze notitie ligt ter behandeling in het bestuur van de COSBO.

.
.

2 Reacties

 1. Willie en Tonnie Jansen

  Goedemorgen, las net in het Almelo’ Weekblad dat u een plan heeft gemaakt voor de Havenblok.
  wij hebben wel belangstelling om hier te wonen.
  onze vraag is dan ook : zijn het huurwoningen of koopwoningen.

  uw reactie afwachtend,
  met vriendelijke groet,
  Willie en Tonnie Jansen

  Antwoord
  • Miny Vogelgsang

   Goedemorgen meneer en mevrouw Jansen.
   Wat fijn dat u onze COSBO website gebruikt om te reageren op een artikel.
   Het plan dat gemaakt is voor het Havenblok ziet er prima uit en zou vandaag
   aangeboden worden aan wethouder Drees. Helaas moet dit even uitgesteld worden omdat de
   wethouder positie getest is op Corona. Of het huur en/of koopwoningen betreft is
   nog niet te zeggen, omdat het plan eerst door de gemeenteraad beoordeeld moet worden.
   Wij als COSBO houden echter de vinger aan de pols en zullen zeker naar buiten treden als
   er meer bekend is. Hartelijk groetend.
   Miny Vogelgsang
   Secr, COSBO

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur