Jaarverslag CAR Mobiliteit

door | 4 maart 2019 | 0 Reacties

Agenda

december 2019
Geen evenementen gevonden!

JAARVERSLAG VAN DE BELEIDSADVIESGROEP MOBILITEIT
De Beleidsgroep Mobiliteit van de COSBO zet zich in voor:
1e het vaststellen van knelpunten voor wat betreft de mobiliteit van (vooral)
senioren.
2e het adviseren van betrokken instanties om deze knelpunten op te lossen

De beleidsgroep streeft naar tenminste tweemaandelijkse vergaderingen, en verder zo vaak als in bepaalde situaties noodzakelijk of gewenst is.

In 2018 heeft de Beleidsgroep aandacht besteed aan de volgende zaken:
De mogelijke problemen in de Grotestraat, waar door het openstellen voor fietsers de verkeerssituatie voor voetgangers nadelig wordt beïnvloed.
De situatie op het Eskerplein, waar fietsers vaak gebruik maken van het trottoir, en daardoor de voetgangers hinderen.
Het feit dat de fietssnelweg F35 niet wordt onderbroken door oversteekplaatsen (zebra`s), waardoor met name voor senioren die de fietssnelweg willen oversteken, en waar op de naastgelegen rijweg wel een zebrapad is, gevaar ontstaat voor botsingen met fietsers. Ook voor mensen met een beperking (slechtzienden) is deze situatie niet ongevaarlijk.
De Beleidsgroep heeft bereikt dat er op het Eskerplein duidelijk is aangegeven dat het trottoir voor de voetgangers is, en bekijkt nu of dat afdoende is.
De situatie in de Grotestraat is niet veranderd. De gemeente gaat ervan uit dat fietsers en voetgangers rekening met elkaar moeten (kunnen) houden.
Wat de fietssnelweg betreft heeft de Beleidsgroep geconstateerd dat er geen duidelijke en bindende regels zijn voor de fietssnelwegen, hetgeen diverse interpretaties van die regels mogelijk maakt. De gemeente Almelo staat op het standpunt dat de fietsers niet zodanig snel rijden dat botsingen met voetgangers onvermijdelijk zijn. Volgens de gemeente is de veiligheid van voetgangers hier dus niet in het geding.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur


Privacybeleid COSBO