Jaarverslag 2019 Zorg en Welzijn

door | 6 maart 2020 | 0 Reacties

Op het terrein van Zorg en Welzijn is de COSBO zeer actief geweest in 2019. Allerlei activiteiten werden georganiseerd. Niet uitsluitend voor eigen leden, maar ook voor alle senioren in Almelo.

Sportbedrijf. De adviesgroep Zorg en Welzijn heeft samenwerking gevonden met het Sportbedrijf Almelo om senioren in beweging te krijgen. Organisatorisch is een gezamenlijke werkgroep actief geworden die maandelijks een activiteit organiseert. Elke activiteit wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De adviesgroep Zorg en Welzijn neemt ook deel aan de activiteiten van de coalitie Kom Erbij ten behoeve van mensen die zich eenzaam voelen of dementeren. In deze coalitie spelen twee zaken een belangrijke rol: organisatie van activiteiten en beleidsontwikkeling. Er wordt in twee groepen afzonderlijk beraadslaagd over deze onderwerpen, waarna plenair een goede afstemming wordt nagestreefd.

In samenwerking met Almelo Sociaal zijn plannen gemaakt om bij Almelo Sociaal een stedelijk meldpunt te vestigen dat tijdens kantooruren bemenst is. Elke vraag zal worden doorgeleid naar de instantie die het meest geschikt is om de vraag op te pakken.Allereerst hebben wij als werkgroep de plannen ontwikkeld om bij Almelo Sociaal een meldpunt van eenzaamheid te ontwikkelen en dat plan aan het bestuur van Almelo Sociaal voorgelegd, waarop zij positief reageerden.Een direct vervolg is echter nog niet mogelijk omdat er vanaf maart 2020 wijkteams actief worden onder leiding van de gemeente in de verschillende wijken van Almelo. Een van de opdrachten zal zijn een meldpunt eenzaamheid op wijkniveau te gaan realiseren. Onze bemoeienis zetten wij dus voorlopig in de ijskast.
We hebben wel binnen de COSBO een aanspeekpunt afgesproken als het om eenzaamheid of andere ernstige problemen gaat. Dit is de heer Jan Nijmeijer, lid van ons bestuur.

Tijdens de motiemarkt in het najaar heeft de COSBO een motie ingediend over het afschaffen van de kostendelersnorm voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering ontvangen. De WMO adviesraad heeft deze motie doorgeleid naar de gemeente.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur