Jaarverslag 2019 CAR Mobiliteit

door | 6 maart 2020 | 0 Reacties

Jaarverslag CAR Mobiliteit

De werkgroep Mobiliteit heeft het afgelopen jaar aandacht van de gemeente Almelo gevraagd voor de volgende problemen:
1e De Grotestraat.
Wij hebben de gemeente gevraagd een duidelijker scheiding te maken tussen het wandel-/winkelgebied en de ruimte voor de fietsers. In de huidige toestand hinderen beide partijen elkaar, en kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.
De gemeente is niet van plan hier verandering in te brengen!
2e De kruising Ootmarsumsestraat/Sluiskade.
De oversteekmogelijkheden voor voetgangers zijn hier niet erg duidelijk, mede doordat de belijning van de straat niet voldoet. De gemeente heeft aangegeven dat dit probleem wordt opgelost.
3e Het oversteken van de fietssnelweg bij het gemeentehuis.
Wij hebben aangegeven het vreemd te vinden dat het zebrapad vanaf de kant van het stadhuis niet is doorgetrokken over de fietssnelweg, terwijl verderop de fietsers wel voorrang moeten geven aan de bussen.
Hierin bestaan volgens de gemeente alleen richtlijnen, en geen duidelijke regels die moeten worden gevolgd. Er bestaat volgens de gemeente een landelijk streven om het aanleggen van zebrapaden zeer kritisch te bekijken. Bovendien meent men dat er op de fietssnelweg toch niet zo snel wordt gereden als op de hoofdweg, en fietsers dus zeker op tij kunnen stoppen als er toch een voetganger oversteekt. Dat het probleem nog groter is voor vooral mensen met een visuele beperking legt voor de gemeente geen gewicht in de schaal.
4e Bereikbaarheid ven het stadhuis voor mensen met een beperking (bijvoorbeeld rolstoelers).
Wij hebben erop gewezen dat de deur voor mensen met een beperking, opzij van de hoofdingang, vanuit de balie niet goed te zien is, en mensen die gebeld hebben om binnen te kunnen komen, niet goed te zien zijn.
5e De situatie op en rond het Eskerplein.
Het gebeurt nog steeds dat fietsers hier gebruik maken van het voetpad, ondanks dat er een markering is aangebracht. Dit komt o.i. doordat de ruimte tussen het voetpad en de parkeerplaatsen binnen het plein eigenlijk te smal is voor fietsers en auto`s naast elkaar. Die situatie vinden fietsers klaarblijkelijk zo gevaarlijk dat zijn liever over het voetpad fietsen! Bovendien is door een niet erg geslaagde afstelling van de verkeerslichten op de kruising Sint Joseph-straat/Ootmarsumsestraat de verkeersafwikkeling van het gehele plein niet optimaal!
6e De begeleiderspas.
Deze moet bruikbaar zijn in alle vormen van openbaar vervoer, dus ook in de Regiotaxi.

Wij hebben van de gemeente een uitgebreide reactie ontvangen waarin men de meeste van onze bezwaren eigenlijk niet ontvankelijk verklaart.
Wel hebben we moeten constateren dat dit antwoord van de gemeente erg lang op zich liet wachten.
Wij hebben verzocht om e.e.a. nog in een nader onderhoud te mogen bespreken.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur