COSBO adviesraad Zorg

CAR Zorg

In de tweede helft van 2018 is een begin gemaakt met het van de grond trekken van de nieuwe COSBO Adviesraad Zorg. De doelstelling van deze adviesraad is om een verbinding te vormen tussen de oudere inwoners van Almelo met degenen, die aan hen medische zorg verlenen. Dit betreft dan uiteraard de medische zorg maar ook de daarmee verband houdende hulp- en financiële aspecten. Omdat dit een heel groot werkgebied betreft en er heel veel spelers in dit veld actief zijn, zal deze adviesraad in fasen van de grond komen.

Momenteel wordt gewerkt aan de eerste fase en dat is het regelmatig verzorgen van een publicatie in het Seniorenjournaal over echte of fictieve gebeurtenissen. Door middel van deze publicaties proberen wij U, de oudere, te helpen de weg te vinden naar en binnen allerlei organisaties. Elke keer wordt een kleine situatie met een zorgvraag geschetst, waarop een antwoord wordt gegeven. Voor hulp bij individuele ondersteuning verwijzen wij u naar de spreekuren van Almelo Sociaal.

 Deze beleidsgroep bestaat uit:

  • Riemke Gerritsen
  • Harry Wieseman

E-mail via de contactpagina

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur


Privacybeleid COSBO