COSBO adviesraad Zorg en Welzijn

CAR Zorg en Welzijn

De doelstelling van deze adviesraad is om een verbinding te vormen tussen de oudere inwoners van Almelo met degenen, die aan hen medische zorg verlenen. Dit betreft dan uiteraard de medische zorg maar ook de daarmee verband houdende hulp- en financiële aspecten. Omdat dit een heel groot werkgebied betreft en er heel veel spelers in dit veld actief zijn, zal deze adviesraad in fasen van de grond komen.

Momenteel wordt gewerkt aan de eerste fase en dat is het regelmatig verzorgen van een publicatie in het Seniorenjournaal over echte of fictieve gebeurtenissen. Door middel van deze publicaties proberen wij U, de oudere, te helpen de weg te vinden naar en binnen allerlei organisaties. Elke keer wordt een kleine situatie met een zorgvraag geschetst, waarop een antwoord wordt gegeven. Voor hulp bij individuele ondersteuning verwijzen wij u naar de spreekuren van Almelo Sociaal.

 Voor deze beleidsgroep zoeken wij nog vrijwilligers.

E-mail via de contactpagina

Het belangrijkste probleem voor senioren is eenzaamheid.

 

Behalve het probleem van de eenzaamheid weet de CAR Welzijn dat er nog andere grote problemen zijn voor senioren, zoals mishandeling, digitalisering van de maatschappij, en gebrek aan ontmoetingspunten in de wijken. We proberen aan alle problemen aandacht te geven, met als speerpunt de bestrijding van eenzaamheid.

Naar aanleiding van de week van de eenzaamheid in september 2017 is een Beleidsgroep Kom Erbij gevormd door alle instanties die erbij betrokken waren.

Tijdens de evaluatie is besloten deze Coalitie Kom Erbij voort te laten bestaan, zodat het probleem eenzaamheid stads breed aangepakt kan worden.
Daarnaast werkt de COSBO samen met de cliëntondersteuners en de Adviesraad Sociaal Domein die ook onderdeel zijn van Almelo Sociaal, aan het bereiken van mensen die eenzaamheid ervaren.

Heeft u interesse om ook mee te werken in de CAR  Zorg en Welzijn?

U kunt zich melden bij het secretariaat van Almelo Sociaal, T. 0642755498 of per mail via de contactpagina

St. COSBO
Brugstraat 9
7607 XJ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl


Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur