CAR Welzijn

Het belangrijkste probleem voor senioren is eenzaamheid.

 

Behalve het probleem van de eenzaamheid weet de CAR Welzijn dat er nog andere grote problemen zijn voor senioren, zoals mishandeling, digitalisering van de maatschappij, en gebrek aan ontmoetingspunten in de wijken. We proberen aan alle problemen aandacht te geven, met als speerpunt de bestrijding van eenzaamheid.

Naar aanleiding van de week van de eenzaamheid in september 2017 is een Beleidsgroep Kom Erbij gevormd door alle instanties die erbij betrokken waren.

Tijdens de evaluatie is besloten deze Coalitie Kom Erbij voort te laten bestaan, zodat het probleem eenzaamheid stads breed aangepakt kan worden.
Daarnaast werkt de COSBO samen met de cliëntondersteuners en de Adviesraad Sociaal Domein die ook onderdeel zijn van Almelo Sociaal, aan het bereiken van mensen die eenzaamheid ervaren.

 

Namens COSBO hebben zitting in KomErbij

  • Lily Altena
  • Henk Stapper

Heeft u interesse om ook mee te werken in de CAR Welzijn?

U kunt zich melden bij het secretariaat van Almelo Sociaal, T. 0546-456909 of per mail via de contactpagina

St. COSBO
Brugstraat 9
7607 XJ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl


Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur