CAR (COSBO AdviesRaad)

ALGEMEEN

De COSBO AdviesRaad is een voortzetting van de Seniorenraad in Almelo.

De CAR houdt zich bezig met de belangen van alle senioren in Almelo. Dit doen zij door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan belanghebbende partijen (o.a. gemeente en politiek).

 

De CAR bestaat uit een 4 tal beleidsgroepen:

  • Wonen
  • Mobiliteit
  • Zorg
  • Welzijn

 

Deze beleidsgroepen hebben rechtstreeks zitting in het Algemeen Bestuur van de COSBO. Dit betekent dat de COSBO met haar achterban nauw betrokken is bij de CAR en de CAR nauw betrokken is wat er bij de achterban van Senioren leeft.

De CAR nodigt van harte (kritische) senioren uit om een bijdrage te leveren aan deze belangenbehartiging. Ervaring met de diverse aandachtsgebieden zijn voor de beleidsgroepen bijzonder welkom.
Neem contact op met het secretariaat

 

Het secretariaat van de CAR wordt gevoerd door het secretariaat van de COSBO:

Stichting COSBO Almelo

t.a.v. CAR

Boddenstraat 3

7607 BL Almelo

Email: zie contactpagina

St. COSBO
Brugstraat 9
7607 XJ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl


Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur