Jaarverslag CAR Welzijn

Jaarverslag 2018 CAR Welzijn Doelstelling is: het bevorderen van de belangen van senioren in Almelo op het gebied van welzijn. Speciale aandacht wordt gegeven aan de problematiek van de eenzaamheid onder senioren. Activiteiten: 1. Deelname aan de Coalitie Kom Erbij,...
Jaarverslag 2018 CAR Wonen

Jaarverslag 2018 CAR Wonen

Jaarverslag CAR adviesgroep Wonen Jaarverslag 2018 van de beleidsadviesgroep Wonen van de CAR Doelstelling van “Wonen” is: 1. Behartigen van de belangen van de senioren op het gebied van huisvesting, in het bijzonder daar waar het gaat over de fysieke aspecten, die...

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur


Privacybeleid COSBO