Jaarverslag 2018 CAR Wonen

door | 14 februari 2019 | 0 Reacties

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Jaarverslag CAR adviesgroep Wonen

Jaarverslag 2018 van de beleidsadviesgroep Wonen van de CAR

Doelstelling van “Wonen” is:
1. Behartigen van de belangen van de senioren op het gebied van huisvesting, in het bijzonder daar waar
het gaat over de fysieke aspecten, die nodig zijn om zo lang mogelijk in de huidige woning te
blijven wonen
2. Actieve voorlichting te geven aan senioren over mogelijkheden om zo lang mogelijk in de eigen huis
te blijven wonen
3. Advisering aan gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.
4. Onderzoek doen naar en kennis vergaren over de voorgaande punten.

Samenstelling. In de beleidsadviesgroep zitten een viertal senioren, die deskundigheid hebben op het gebied van wonen, affiniteit met senioren en de motivatie deze aandachtsvelden zo goed mogelijk te verbinden.

Activiteiten 2018
De beleidsgroep Wonen, die maandelijks bijeenkomt, maakt zich grote zorgen over de huisvesting van, met name, senioren in Almelo. Zorg is er over de vraag of er op termijn voldoende en kwalitatief goede woningen zijn voor mensen met enige vorm van lichamelijke beperking of achteruitgang. Elke bijeenkomst is er aandacht voor de vraag hoe we onze doelstellingen onder de aandacht kunnen brengen.

Er is periodiek contact met de huurderscommissies van de 2 Almelose woningcorporaties; Er is uitgebreid overleg geweest over de gesloten Prestatieovereenkomst 2018-2022 van de corporaties met de gemeente. Met name is veel aandacht gevraagd voor het creëren van levensloopbestendige woningen voor de oudere huurders. Voor ieders duidelijkheid zou het goed zijn te weten wat onder levensloopbestendig wonen wordt verstaan. Hier wordt verschillend over gedacht. De beleidsadviesgroep heeft hiervoor en werkdefinitie gemaakt.
In het kader van de voorbereiding voor een vervolg prestatieovereenkomst is in het najaar deelgenomen aan het strategisch overleg van de corporaties in het Polman Stadion.

Er is ook inhoudelijk materiaal geleverd in het kader van de gemeenteraad verkiezingen. Dit is verwerkt in een document van de COSBO en Almelo Sociaal.

Naast beleidsbeïnvloeding werd ook veel energie gestopt in informatie aan en bewustwording van de senioren zelf: het is heel verstandig om tijdig na te denken over de eigen woonsituatie.
In dat kader is in november samen met Zorgbelang Overijssel een themabijeenkomst georganiseerd met als thema: “Langer thuis wonen, maar hoe? “.
Ruim 70 senioren waren hierbij aanwezig en er is een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst verschenen in het Senioren Journaal.

Er is ook een Meterkast formulier ontwikkeld. Hierop kunnen alle relevante persoonlijke gegevens compact worden genoteerd. Met medewerking van de COSBO en Almelo Sociaal is een mooi product gemaakt, dat ook officieel is aangeboden aan de wethouder.
Dit gratis meterkast Formulier kunt u tijdens kantooruren afhalen bij Almelo Sociaal.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur


Privacybeleid COSBO